הקדשת שיעור

"כל עצמותיי תאמרנה ה' מי כמוך"

י"ב כסלו תשע"ה
אמירת "נשמת כל חי" כביטוי למעלת השבת

מומלץ בשבילך