הקדשת שיעור

כל נסיון להפיכת הנישואין למה שהם לא - יגרמו לפירוקם

מומלץ בשבילך