הקדשת שיעור

"כל נדרי"

00:00:00
ז' תשרי תש"פ

מומלץ בשבילך