"כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב" - כך מבררים הלכה?

י' חשון תשע"ה
שאלה: במסכת יבמות מסופר שהדין של "מואבי ולא מואבית" נפסק על ידי שיתרא הישראלי חגר חרבו ואמר "כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב" - וכי כך מבררים הלכה??

מומלץ בשבילך