כל המאריך בתפילתו - אין תפילתו חוזרת ריקם

מומלץ בשבילך