הקדשת שיעור

כל הלומד תורה לשמה ... זוכה לדברים הרבה .מהם אותם דברים ?

כ"ג אדר ב תשס"ח
פרק שישי

מומלץ בשבילך