כל דיבור רע הוא אסור גם אם לא גרם רעה בפועל

מומלץ בשבילך