כל אדם יכול להעשיר את כל העולם כולו מאוצרו הרוחני

מומלץ בשבילך