כלל ישראל ושקל הקודש - כיסופים וחלומות כהתמודדות עם ההעדר

כ"ז שבט תשע"ג
ניתן לצפות ולהוריד שיעורים נוספים של הרב קשתיאל ורבנים נוספים באתר "בני דוד"- www.bneidavid.org- לימוד פורה

מומלץ בשבילך