ככל שמופיעה הסגולה הישראלית , הבחירה החופשית מתעלמת

מומלץ בשבילך