ככל שמופיעה הסגולה הישראלית , הבחירה החופשית מתעלמת

ט"ו אלול תשע"ח

מומלץ בשבילך