כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו - לימוד לקראת ימי בין המצרים

י"ב תמוז תשע"ח
סיפור מקומם של רבי נחמן מהווה פתח לדיון על הנהגת הקדוש ברוך הוא את עולמו, ועל מקומה של האמונה. ומהי אמונה

מומלץ בשבילך