הקדשת שיעור

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו

מומלץ בשבילך