'כי קרוב אליך הדבר' - לחיות את הגודל בתוך הקוטן

ל' חשון תשע"ט
עוד עצה לבינוני כיצד לעורר אהבת ה' בליבו - העתקה של רגעי הגודל - אל הקוטן. והרחבה של מסירות הנפש אליה מוכן כל בינוני- גם למאבקי היום יום האפורים

מומלץ בשבילך