הקדשת שיעור

"כי מציון תצא תורה"

ח' סיון תשע"ט
עמוד 51 בספר 'שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות' בהוצאת ספריית חוה . המאמר אורות ארץ ישראל פרק א'

מומלץ בשבילך