"כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים"

י"ז סיון תשע"ח
עמוד רחצ' ביאור הפסוק "לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים"

מומלץ בשבילך