הקדשת שיעור

"כי גוי אובד עצות המה ואין בהם תבונה"

י' טבת תשע"ב
פרק לב' פסוקים כח' - לט'

מומלץ בשבילך