הקדשת שיעור

"כי ביום הזה יכפר עליכם" - מצוה או הבטחה ?

00:00:00
ז' תשרי תש"פ

מומלץ בשבילך