כיצד נפטר אדם מחברו

ט"ז סיון תשע"ט
מסכת ברכות דף סד'

מומלץ בשבילך