כיצד ניתן להכליל את האמונה בה' בכלל המצוות ?

מומלץ בשבילך