כיצד מתנהג אדם חכם ? - חלק ב

י"ב חשון תשע"ט
פרק חמישי משנה ז'

מומלץ בשבילך