כיצד היה אמור עם ישראל להשפיע בעולם ? שיעור מספר 3

מומלץ בשבילך