כוונת התפילה של אנשי כנסת הגדולה

ב' סיון תשע"ט
שער ב' פרק יג'

מומלץ בשבילך