כוונת התפילה צריכה להיות לצורך גבוה

כ"ט אייר תשע"ט
שער ב' פרק יג'

מומלץ בשבילך