הקדשת שיעור

כה זקוקים ומזוככים לנחמה בחבלי משיח

מומלץ בשבילך