כאשר הזוגיות היא מסגרת למימוש אידיאלים שגדולים מעצם הקשר - יש לה קיום

ט"ז שבט תשע"ט
עמוד 109 בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך