כאשר אבדתי - אבדתי

כ"ח אדר תשע"ט
כיצד תכננה אסתר לסכל את מזימתו של המן, ומדוע שינתה תכניתה ? מה פשר עצת זרש לתליית מרדכי, מדוע נדדה שנתו של אחשוורוש- ובאלו שלשה מעגלים פעלה הרכבת מרדכי על הסוס. שיעור שלישי בסדרה.

מומלץ בשבילך