הקדשת שיעור

יש עניין בריבוי אכילה בערב יום הכיפורים

00:00:00

מומלץ בשבילך