יש להיזהר שלא להפוך עיקר לטפל וטפל לעיקר במסע לחיפוש הזוגיות

כ"ט אייר תשע"ח
בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך