"יש דרך ישר לפני איש"

י"א סיון תשע"ז
השימוש במידת הרחמים על הניצוץ האלהי אשר בנפשו כגורם מניע בעבודת ה'

מומלץ בשבילך