הקדשת שיעור

ישרים לעומת צדיקים , רינה לעומת תהילה

מומלץ בשבילך