יפתח ובני אפריים - מלחמת אחים

ט"ו אייר תשע"ו
מדוע פנו בני אפריים בהאשמה כלפי יפתח? מה פשר התנהלותם של בני אפריים לכל אורך ספר שופטים ומניין היא נובעת? על סיום תקופת יפתח , ועל מלחמת אחים מיותרת.

מומלץ בשבילך