הקדשת שיעור

"יערף כמטר לקחי" - הזיקה את התורה היא מביאה את הברכה

ט' תשרי תשע"ז
ספר דברים פרק לב' פסוק ב'

מומלץ בשבילך