"יען כי גבהו בנות ציון" -הסיבות למידת הגאוה - שיעור מספר 1

ה' חשון תשע"ג
ביאור הגמרא במסכת שבת דף סב'וביאור על פי עין אי"ה שבת כרך ב' פסקה כז'

מומלץ בשבילך