הקדשת שיעור

יסוד חג החנוכה -המלחמה ביוונים אבל לא לשכוח את חלקם של המתיוונים ...

מומלץ בשבילך