יסוד התורה שהאדם נברא בצלם אלהים . עיקר הצלם הוא החופש הגמור באדם - פתיחה לספר 'לנבוכי הדור'

מומלץ בשבילך