הקדשת שיעור

ינקה עצמו קודם תפילתו ויפנה

מומלץ בשבילך