הקדשת שיעור

"ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון"

מומלץ בשבילך