'יכתב לאבדם' - הרצון, התכנון והיכולת!

כ"א אדר תשע"ט
בפעם הראשונה מתלכדים רצון תכנון ויכולת ביצוע להשמדת היהודים. כיצד הייתה אמורה לעבוד התכנית, ומדוע מרדכי לא מסקל אותה באמצעים אחרים.

מומלץ בשבילך