"יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבנו"

כ"ח אב תשע"ה
היחס הנכון לעושר ולעוני לאן כל אחד מישראל יכול להגיע\נשמת משה שבכל אחד מישראל "השמיעה בתורה הוא תענוג מופלא ומחייה נפש" ותשחק ליום אחרון - היחס הנכון אל המוות תאורו של המשיח כעני ורוכב על חמור

מומלץ בשבילך