יחודיותה של שנת היובל

י"א אייר תשע"ו
ספר ויקרא פרק כה' פסוק י'

מומלץ בשבילך