הקדשת שיעור

יום תרועה יהיה לכם - ראש השנה

ה' טבת תשס"ט
פרק כט' פסוק א' פרשת פנחס פינחס

מומלץ בשבילך