הקדשת שיעור

יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך

י"ג סיון תשע"ז
פרק שני משנה י'

מומלץ בשבילך