הקדשת שיעור

ידקדק בחלוקו ללובשו כדרכו

י"ח חשון תשע"ח
שולחן ערוך אורח חיים סימן ב' סעיף ג'

מומלץ בשבילך