הקדשת שיעור

טעמים נקודות תגין ואותיות

כ"ז סיון תשע"ט
שער ב' פרק טז'

מומלץ בשבילך