הקדשת שיעור

"טוב אחרית דבר מראשיתו" תשובתו של אלישע בן אבויה

מומלץ בשבילך