הקדשת שיעור

טהרת כלי מדין וחלוקת השלל מהמלחמה

ד' שבט תשס"ט
פרשת מטות פרק לא פסוקים יט' - נד'

מומלץ בשבילך