חשיבות בקשת הסליחה מבן / בת הזוג

כ"ו אלול תשס"ט
בקשת הסליחה אינה רק לפייס דהיינו להסיר כעסו של בן / בת הזוג אלא לשנות את עצמי

מומלץ בשבילך