חשיבות אמירת פרשת העקידה והקרבנות בתפילה

כ' שבט תשע"ה
סדר התפילה ופרשת העקדה אופן התפילה לבעלי תשובה חשיבות אמירת הקרבנות בתפילה פתיחת היום עם מודה לפניך איך מתפללים כשהזמן דחוק מהיכן מתחילים להתפלל? השמטת חלקים מסדר התפילה העקדה מבטאת צייתנות לדבר השם וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו פרשת העקדה מזכירה זכות האבות פרשת העקדה כמגדירת יעד ותכלית כל דיבור שמוציא האדם מפיו משמעותי כל מילה היוצאת מהאדם היא כח וחלק מנפשו עבודת התפילה היא במקום עבודת הקרבנות כשלומד תורה זה כמו הדיבור של הקב"ה נבל ברשות התורה התפילה כמו הקרבנות מדבקת האדם עם הקב"ה

מומלץ בשבילך