הקדשת שיעור

חשבון נפש על דברים טובים שיש בי

00:00:00
ז' תשרי תש"פ

מומלץ בשבילך