הקדשת שיעור

חשבון הבנק הרוחני של האדם - זכות - המצוות , חובה - עברות

ט"ו אלול תשע"ז
פרק שלישי הלכה א' אורות התשובה פרק רביעי פסקה א'

מומלץ בשבילך